Private legetjenester

Farmasøytiske tjenester til private legevirksomheter

Private legetjenester er en hjørnesten i det norske helsevesen, og bidrar med stor nytte til pasienter og samfunnet. 

Legemiddelbehandling til pasienter blir mer og mer komplisert, og krever mer og mer spesialisert kompetanse og tverrfaglig samarbeid. Alle prosesser i legemiddelhåndteringskjeden må være optimaliserte. Alt fra forskrivning av legemiddel til oppfølging og administrering kan by på utfordringer. 

Våre farmasøyter kan hjelpe din virksomhet å bli enda bedre på legemiddelhåndtering, og bidra til å gi deres pasienter enda bedre behandling og oppfølging. 

Tverrfaglig samarbeid er fremtiden, og sammen skal vi lykkes i å gi et godt helhetlig helsetilbud. 

Hva kan vi hjelpe deg med?

Tverrfaglig legemiddelgjennomgang

Tverrfaglig legemiddelgjennomgang er en systematisk vurdering av legemiddelbehandlingen til en pasient, og involverer lege og farmasøyt.

Våre farmasøyter kan i samarbeid med deres leger tilby en helhetlig tverrfaglig legemiddelgjennomgang. 

Farmasøytisk rådgivning

Våre farmasøyter kan rådgi om alt som omhandler legemidler, fra forskrivning av legemiddel til hvordan å knuse og dele legemidler. 

Farmasøytisk rådgivning gir et godt tilskudd til enhver virksomhet som tilbyr legetjenester. 

Revisjon av legemiddelhåndtering

Alle virksomheter som driver med legemiddelhåndtering må etter forskrift utføre revisjon av legemiddelhåndtering årlig, og dette må utføres av lege eller provisorfarmasøyt.

Våre farmasøyter er revisjonsledere etter ISO standard og kan inneha det farmasifaglige ansvaret og ivareta lovkrav om legemidelhåndtering

Øvrige henvendelser om legemidler

Har virksomheten behov for andre tjenester som omhandler legemidler?

Vi kan hjelpe deg!

Ta kontakt med skjema under så setter vi opp et initelt drøftingsmøte for å avdekke hvilke ønsker og behov deres virksomhet har

Dette nettsiden benytter informasjonskapsler. Ved å fortsette godtar du brukervilkårene.