Legemiddelgjennomgang - hva er det?

En legemiddelgjennomgang (LMG) er en tjeneste som hjelper pasienter å optimalisere egen legemiddelbehandling. Det innebærer en omfattende vurdering av alle legemidler og kosttilskudd pasienten tar, inkludert reseptbelagte og over-the-counter (reseptfrie) legemidler. 

Vårt team av farmasøyter er eksperter på denne tjenesten, og du kan være sikker på at arbeidet som gjøres er grundig og kvalitetssikret.

 

Diskuterelegemidler

Hvorfor bør du vurdere en legemiddel-gjennomgang?

Redusere risikoen for bivirkninger og interaksjoner

Øke livskvaliteten din

Optimalisere behandlingen og forbedre effekten av medisinene

Unngå feilmedisinering og eventuelle negative konsekvenser dette kan medføre

Hvordan fungerer en legemiddel-gjennomgang?

Våre farmasøyter vil gjennomføre en personlig konsultasjon med deg og gjennomgå din tidligere og nåværende legemiddelbehandling opp mot sykehistorie. Vi vil også samarbeide med våre legespesialister, da dette er nødvendig for å utføre en god legemiddelgjennomgang. 

For å utføre en legemiddelgjennomgang trenger vi tilgang til din legemiddelliste og medisinske historikk for å gjøre en grundig vurdering. Informasjonen får vi ved at du fyller ut et spørreskjema før selve konsultasjonen. Vi vil evaluere eventuelle interaksjoner (ugunstig samspill) mellom legemidlene, undersøke om doseringer er riktige og at terapien passer til sykehistorien. Deretter har vi en digital konsultasjon på ca. 20 minutter for å avdekke andre eventuelle legemiddelrelaterte problemer. Til slutt utarbeider vi anbefalinger og tiltak for eventuelle endringer som kan være nødvendige for å forbedre behandlingen. Etter at du har mottatt eventuelle tiltak setter vi opp to oppfølgingssamtaler slik at du kan være sikker på at du blir ordentlig tatt vare på. 

Du kan booke legemiddelgjennomgang her. 

1. Pasient går gjennom spørreskjema som sendes til farmasøyt

2. Farmasøyt snakker med deg i ca. 20 minutter ved digital konsultasjon

3. Tiltaksliste blir utarbeidet av farmasøyt og overlevert til samarbeidende lege

4. Oppfølgingssamtale mellom pasient og farmasøyt

Hvem bør vurdere en legemiddel-gjennomgang?

En legemiddel-gjennomgang passer for deg som

  • Går på flere legemidler samtidig
  • Opplever store bivirkninger av legemidlene
  • Har et komplekst sykdomsbilde som krever behandling med legemidler
  • Lider av symptomer og helseplager som går utover livskvaliteten
  • Ønsker å vite at den behandlingen du står på er optimal for deg

Pasienter som tar flere legemidler samtidig, har flere kroniske tilstander eller har hatt en endring i helsestatus bør vurdere en legemiddelgjennomgang. Eldre pasienter og de som nylig har blitt utskrevet fra sykehuset, er også gode kandidater for en legemiddelgjennomgang. Det er ingen definitive kriterier for legemiddelgjennomgang.

Dersom du er usikker på om du vil ha nytte av en legemiddelgjennomgang kan du ringe oss, eller sende en henvendelse så ringer vi deg opp, helt gratis.

Hva kan du forvente av en legemiddel-gjennomgang?

Etter en gjennomgang vil vårt team av farmasøyter gi deg en oppsummering av din nåværende legemiddelbehandling. Vi vil også gi anbefalinger for eventuelle endringer som kan forbedre behandlingen. Du vil samtidig ha mulighet til å stille spørsmål om legemidlene og deres virkning.

Når du har fått utført en legemiddelgjennomgang kan du være sikker på at den behandlingen du står på nå er optimal for deg. Vi jobber for deg, og at du skal ha den beste behandlingen som mulig. 

Les en av våre pasientistorier

Mann, 87 år

«Kontakten jeg har hatt med deg har vært meget positiv og legen min har også bare sett det positive i kontakten med deg og firmaet du representerer.
Jeg er glad for å fått gjennomgått medisinlista mi og for de endringer du har foreslått. «

Problemene

Pårørende til pasienten oppsøkte våre samarbeidende leger i MedPartner for å få en vurdering av sin legemiddelbehandling siden pasienten gikk på en del legemidler. Pasienten hadde i tillegg smerte- og søvnproblematikk som ble behandler med legemidler. 

Løsningen

Etter nøye vurdering av legemiddellisten opp mot sykehistoren, samt etter konsultasjon med pasienten utformet vi tiltak for å bedre legemiddelbehandlingen ved å fjerne legemidler og endre doseringer. 

Pasienten fikk etter kort tid bedre livskvalitet ved å ikke være tung i hodet, og smerte- og søvn-problematikken ble bedret. Selv om det var små justeringer som ble gjort gav det store utslag. 

Dersom vi kun hadde sett på legemiddellisten til pasienten hadde vi ikke oppdaget noen feil, da all behandling så riktig ut. Det var selve konsultasjonen med pasienten som gjorde at vi oppdaget legemiddelrelaterte-problemer. 

Har du spørsmål?

Ring oss, helt gratis

Ring oss på: 57 99 99 79 i hverdager fra
kl. 08 – 20 og helger fra kl. 10 – 16. 

Dersom det er lang ventetid og våre farmasøyter ikke har mulighet til å ta telefonen anbefaler vi at du sender inn henvendelse via skjema med forslag til når vi kan ringe opp igjen.

Dette nettsiden benytter informasjonskapsler. Ved å fortsette godtar du brukervilkårene.