Listegjennomgang

Lurer du på om du går på riktige legemidler, eller om du kunne kortet ned på legemiddellisten din?

Mange pasienter står ofte på flere legemidler samtidig for samme eller ulike diagnoser. Legemiddelbehandling er noe som kontinuerlig skal vurderes, og tilpasses ditt helsebehov.  

Dersom du ikke ønsker en fullverdig tverrfaglig legemiddelgjennomgang kan en listegjennomgang være nyttig for deg. 

Ved en listegjennomgang går farmasøyten gjennom din legemiddelliste og sammenlikner den opp mot din tidligere og nåværende sykehistorikk. Ved å gå gjennom din legemiddelliste på denne måten kan farmasøyten undersøke avdekke legemiddelrelaterte problemer, og foreslå eventuelle tiltak som du må ta med til fastlegen.

En listegjennomgang passer for deg som

  • Går på flere legemidler samtidig
  • Opplever store bivirkninger av legemidlene
  • Har et komplekst sykdomsbilde som krever behandling med legemidler
  • Lider av symptomer og helseplager som går utover livskvaliteten
  • Ønsker å vite at den behandlingen du står på er optimal for deg

Hva kan du forvente av en listegjennomgang?

En listegjennomgang gir deg muligheten til å oppdage og få løsninger på legemiddelrelaterte problemer som enten føler på selv, eller som farmasøyten oppdager. 

Det er viktig å oppdage og adressere legemiddelrelaterte problemer, selv om du ikke føler på dem selv, siden legemiddelrelaterte problemer øker risiko for negative helseeffekter. 

Legemiddelrelaterte problemer kan være f.eks.:

  • At to eller flere legemidler samhandler (interagerer) negativt sammen.
  • At ett eller flere legemidler gir plagsomme eller utolererbare bivirkninger.
  • At valgte legemidler eller doseringer ikke passer til sykdommen eller symptomene legemidlet benyttes for. 

Viktig å ikke gjøre endringer uten at fastlegen har godkjent!

Selv om våre farmasøyter kan komme med anbefalinger er det til syvende og sist fastlegen som har behandlingsansvar. Våre anbefalinger er kun ment som supplerende informasjon som du kan ta videre til fastlegen. Det er fastlegen som bestemmer om de vil ta i bruk anbefalingene eller ikke. Du må ikke gjøre en behandlingsendring uten å snakke med fastlegen. 

Ring oss for å høre om du kan trenge en listegjennomgang. Det er gratis

Ring oss på:
+ 47 46 93 61 91.

Dersom det er mye å gjøre kan det være at vi ikke rekker å ta telefonen. Du vil da bli oppringt så raskt som vi får tid. Du kan også bruke skjema under for å skrive når det passer at vi ringer deg opp. 

Dette nettsiden benytter informasjonskapsler. Ved å fortsette godtar du brukervilkårene.