Farmasifaglig rådgivning

Hva er farmasøytisk rådgivning?

Farmasøytisk rådgivning omfatter alt arbeid hvor farmasøyter inngår i arbeid og kommer med anbefalinger. Dette kan være vanlig konsulentarbeid, eller mer spesifikt for å dekke forskrift og lovkrav.

Mange virksomheter trenger etter forskrift å ha farmasifaglig ansvarlig tilknyttet. Farmasifaglig ansvarlig sørger for at internkontroll på legemiddelområdet. For mange virksomheter er det uholdbart å ansette en farmasøyt for å være farmasifaglig ansvarlig for å dekke opp om forskriftskrav.

Vi tilbyr fleksible løsninger som gjør at virksomheten deres ivaretar forskrift- og lovkrav, uten at det går utover driften. Våre farmasøyter har god erfaring fra å være farmasifaglig ansvarlig. Som en del av tjenesten farmasifaglig ansvarlig får man også farmasøytisk tilsyn.

Virksomheter og yrkesgrupper som trenger farmasifaglig ansvarlig er bl.a.

Så lenge du benytter ett eller flere legemidler i ditt arbeid er du pålagt å ha farmasøytisk rådgivning.

Farmasøytisk tilsyn

Farmasøytisk tilsyn brukes ofte for å dekke opp om forskriftskrav om farmasifaglig rådgivning i forskrift om legemiddelhåndtering. Farmasøytisk tilsyn går ut på at våre provisorfarmasøyter undersøker at de ansatte i virksomheten etterlever lovkrav og interne prosedyrer. Etter utført tilsyn genereres en tilsynsrapport, hvor ev. avvik står oppført.

Prosjektledelse

Vi har drevne prosjektledere som har ledet både offentlig, private, kommersielle og ikke-kommersielle prosjekter. Siden provisorfarmasøytene både har farmasi og økonomi utdanning, kan du være sikker på at du får faglig sterke farmasøyter med øye for god prosjektledelse.

Konsulentarbeid

Har du et prosjekt som krever farmasøytisk eller medisinsk kompetanse? Vi har flinke og erfarne provisorfarmasøyter med en bred kompetanse på ulike områder.

Market access

Pharma market access i Norge er et vanskelig område pga. egne nasjonale forhold som kan gjøre prosessen for å få legemidler til pasientene vanskelig.

Vi har farmasøyter som er gode på både regulatorisk og klinisk arbeid, og kan hjelpe deg i arbeidet mot å få legemidler på markedet fort og enkelt

Farmasøytisk faglig ansvarlig (FFA)

Farmasøytisk Faglig Ansvarlig (FFA) er en viktig rolle i legemiddeldistribusjonen

Kontakt oss