Farmasøytisk tilsyn

HVA ER

Farmasøytisk tilsyn?

Farmasøytisk tilsyn er en nødvendig del av virksomhetens internkontroll av legemiddelhåndteringen. Gjennom farmasøytisk tilsyn evaluerer våre provisorfarmasøyter virksomhetens prosedyrer og etterlevelse av lov og forskriftskrav knyttet til legemiddelhåndtering.

I motsetning til andre tilbydere av farmasøytisk tilsyn verdsetter vi å ha et kontinuerlig blikk av virksomhetens legemiddelhåndtering. Dvs. at når du avtaler farmasøytisk tilsyn fra oss vil du også få et digitalt dashbord med oppgaver tilhørende lov og forskriftskrav for å kunne enkelt se og bedømme hvordan deres virksomhet ligger an i forhold til kravene.

Vår nyskapende tenking rundt farmasøytisk tilsyn betyr at vi ikke kun kommer for å «peke finger» på virksomhetens prosedyrer, men vi er der for å hjelpe og bidra kontinuerlig for kvalitetsarbeidet.

HVEM TRENGER

Farmasøytisk tilsyn?

Forskrift om legemiddelhåndtering krever at virksomheter hvor leder selv ikke er lege eller provisorfarmasøyt må utnevne en farmasifaglig rådgiver som har denne utdannelsen. Forskrift om legemiddelhåndtering gjelder dersom virksomheten benytter legemidler i en eller annen form, dvs. at de enten forskriver legemidler, oppbevarer legemidler, benytter legemidler osv. Det gjøres ikke unntak for virksomheter som kun benytter få legemidler. Uansett størrelse er det krav om farmasifaglig rådgivning.

Her er et utdrag av noen profesjoner som trenger farmasifaglig rådgivning / farmasøytisk tilsyn som definert i lov om helsepersonell.

 • Tannleger

 • Optikere

 • Sykehus

 • Sykehjem

 • Skolehelsetjeneste

 • Ambulansetjeneste

 • Fengselstjeneste

 • Hjemmesykepleie

 • Private legetjenester

 • Fastlegekontor

 • mm.

Farmasøytisk tilsyn

FORMÅL MED

Målet vårt er å sikre effektiv og sikker legemiddelhåndtering. Dette bidrar til optimal medikamentell behandling og overholdelse av lovgivningen. Våre farmasøyter vurderer kompetansen, ansvarsfordelingen, prosedyrer, risikostyring, og overholdelse av lovgivningen i institusjonene vi samarbeider med.

Kontakt oss