Medisinsk informasjon

Nøytral og nøyaktig informasjon

Vi er et produsentuavhengig selskap som gir nøytral og nøyaktig informasjon om legemidler og legemiddelbehandling.

Oppdatert på forskning og klinikk

Våre farmasøyter har erfaring fra både forskning og klinisk arbeid. Det vil si at vi er oppdatert på aktuelle retningslinjer og terapier, samtidig som vi har erfart det i klinisk praksis.

Sannhetssøkende spørsmål

Medisin har aldri to streker under svaret, og det er vi fullstendig klar og åpne om. Vi stiller sannhetssøkende spørsmål rundt legemidler og legemiddelbehandling, som vi ikke kan svare på, men ønsker å drøfte i åpenhet.