Om EitrFarma

EitrFarma ble startet på bakgrunn av en manglende tilgang på god farmasøytisk kompetanse i riktige posisjoner. Farmasøytisk kompetanse er en nødvendighet når man jobber med legemidler, likevel er det få virksomheter som har tilgang på god farmasøytisk kompetanse.

Vi mener det er viktig å ha et sterkt faglig fellesskap, og vårt faglige fellesskap gjør oss mer kompetente.

Vi gir virksomheter tilgang på farmasøytisk kompetanse, uten at de selv må finne riktige personer eller binde seg ved å ansette én person. Dette gir fleksibilitet for kundene våre, samtidig som man er sikker på at man får den beste kompetansen til rett tid.

Vårt mål

Vi ønsker å være de største og faglig flinkeste innenfor farmasi i Norge. Gjennom nøye rekruttering, sterke verdigrunnlag og fokus på kompetanse er vi godt rustet for å nå dette målet.

Vår visjon

Vi ønsker at provisorfarmasøyter skal bruke sin fagkunnskap og vise hva de kan bidra med for å ta et større samfunnsansvar for riktigere bruk av legemidler.