Våre tjenester

Vi i EitrFarma tilbyr farmasøytiske tjenester av ulike typer. Farmasøytiske tjenester passer for helsevirksomheter, andre virksomheter som driver med legemidler, eller virksomheter som prosjekterer å utføre oppdrag med legemidler. Her finner du en liste over tjenester som vi kan tilby deg og din virksomhet. Listen er ikke uttømmende, så dersom du har andre behov kan du gjerne ta kontakt.

Farmasifaglig rådgivning

Vi har kompetente og erfarne farmasøyter som kan stille som farmasifaglige rådgivere til deg eller din virksomhet.

Nesten alle virksomheter som driver med legemidler har lovpålagt krav om farmasifaglig ansvarlige. Lurer du på om du trenger farmasifaglig rådgivning?

Les mer ved å trykke på knappen under, for å se om du trenger farmasifaglig rådgivning.

Tverrfaglig legemiddelgjennomgang

Tverrfaglig legemiddelgjennomgang er en systematisk metode for å sikre optimal legemiddelbruk for pasientene.

Tjenesten er et samarbeid mellom provisorfarmasøyt og lege, som er vist å gi den høyeste kvaliteten for legemiddelgjennomgang.

Tverrfaglig legemiddelgjennomgang er anbefalt av Helsedirektoratets Nasjonale Faglige Råd for Legemiddelgjennomgang og Legemiddelsamstemming.

gray concrete wall inside building
gray concrete wall inside building
white and black abstract painting
white and black abstract painting

Farmasøytisk tilsyn

Farmasøytisk tilsyn er en nødvendig del av virksomhetens internkontroll av legemiddelhåndteringen. Gjennom farmasøytisk tilsyn evaluerer våre provisorfarmasøyter virksomhetens prosedyrer og etterlevelse av lov og forskriftskrav knyttet til legemiddelhåndtering.

Regulatorisk støtte

Lovgivning rundt legemidler kan være vanskelig å navigere, spesielt uten farmasøytisk kompetanse. Vi har kompetansen til å hjelpe deg.

Skipsmedisin

Farmasøytisk tilsyn er en nødvendig del av virksomhetens internkontroll av legemiddelhåndteringen. Gjennom farmasøytisk tilsyn evaluerer våre provisorfarmasøyter virksomhetens prosedyrer og etterlevelse av lov og forskriftskrav knyttet til legemiddelhåndtering.

Market access

Lovgivning rundt legemidler kan være vanskelig å navigere, spesielt uten farmasøytisk kompetanse. Vi har kompetansen til å hjelpe deg.