Fastlege

Fastleger er førstelinjen for god og effektiv behandling for pasienter, inkludert legemiddelbehandling. Legemidler er for mange pasienter hjørnestenen i deres medisinske behandling.

Våre farmasøyter kan bidra inn mot deg som fastlege i spørsmål rundt legemidler og legemiddelbehandling. Vi ønsker ikke å ta over oppgaver siden det til syvende og sist er fastlegen som har behandlingsansvar, men vil bidra inn med tverrfaglig kompetanse for å sikre optimal legemiddelbehandling.

Hvordan implementere tverrfaglig legemiddelgjennomgang i din fastlegepraksis

Å ansette egne provisorfarmasøyter i sin virksomhet vil være både dyrt og uhensiktsmessig. Derfor har vi startet EitrFarma, slik at fastlegen kan dra nytte av tverrfaglig samarbeid, uten at det skal gå ut over økonomien.

Vi tilbyr heldigitale tverrfaglige legemiddelgjennomganger tilpasset fastlegens praksis og økonomiske rammer. Alt du som fastlege trenger å gjøre er å inngå samarbeidsavtale med oss, så kan du henvise dine pasienter til våre provisorfarmasøyter, eller sende over legemiddellister som du ønsker at vi skal se på.

Det er fastlegens endelige beslutning som teller, og vi fungerer kun som rådgivende organ og for å avlaste informasjons og beslutningsstøtte innhentingen. Dvs. at fastlegen fortsatt bevarer oversikten og ansvaret for behandlingen, samtidig som de får tverrfaglig kvalitet på tjenesten.

Hva koster tjenesten?

Vi har tilpasset våre modeller slik at du som fastlege ikke skal tape på å innføre tverrfaglig legemiddelgjennomgang i din praksis. Ved å bruke våre tjenester vil totalkostnaden være ca. kr. 0. Ta kontakt med oss for å høre mer.

Vårt mål

Vi ønsker å tilby tverrfaglig legemiddelgjennomgang til alle fastleger og fastlegekontor i Norge slik at vi sikrer og øker kvaliteten på legemiddelbehandlingen hos pasientene.

Vår visjon

Vi vil at provisorfarmasøyter og fastleger skal ha et felles mål og samarbeid ved å dra nytte av hverandres kompetanse for pasientens beste.

Ta kontakt for å høre med